Privacybeleid

Hippiepack.nl respecteert uw recht op privacy. De persoonlijke gegevens die we verzamelen van gebruikers van Hippiepack.nl, zullen zorgvuldig en adequaat worden verwerkt. Hippiepack.nl streeft ernaar haar verzoeken om persoonlijke gegevens te beperken. Om echter te kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten en/of om bepaalde diensten te verkrijgen die op de site worden aangeboden, wordt een gebruiker gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen. Sommige gegevens zijn verplicht terwijl u voor andere informatie zelf kunt bepalen of u die wilt geven.

· Hippiepack.nl gebruikt de persoonlijke gegevens voor de volgende algemene doeleinden: om aan uw dienstenverzoeken te voldoen, om contact met u op te nemen (indien nodig), om onze diensten te verbeteren en u efficiënt informatie te verschaffen over nieuwe mogelijkheden en diensten die op de site beschikbaar zijn.

· Hippiepack.nl maakt geen persoonlijke gegevens van haar gebruikers bekend zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is. Indien een overheidsinstelling, of politie of justitie om informatie verzoekt met betrekking tot de identiteit van haar gebruikers, zal Hippiepack.nl dit verzoek inwilligen.

· Hippiepack.nl mag niet-persoonlijke gegroepeerde demografische informatie met betrekking tot haar gebruikers uitwisselen met haar partners, adverteerders of andere zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Hippiepack.nl mag ook verkoopgegevensprofielen van individuele gebruikers ontwikkelen en eventueel verkopen aan derde partijen, maar dergelijke profielen bevatten geen persoonsidentificatie waarmee de derde partij een bepaald profiel aan een specifieke persoon kan koppelen.

· Hippiepack.nl maakt gebruik van “cookie”-technologie om algemene informatie over haar gebruikers te verzamelen en een link te creëren tussen uw computer en de site. Deze link zorgt ervoor dat u beter wordt geholpen wanneer u de site nogmaals bezoekt. De informatie die wordt verzameld door middel van cookies, betreft niet-persoonlijke gegevens. Door de persoonlijke instellingen van uw zoekmachine aan te passen, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om toestemming te geven voor het accepteren van een cookie of om alle cookies te blokkeren.

· U mag Hippiepack.nl vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren door het sturen van een e-mail naar info @ Hippiepack.nl.

· Dit Privacybeleid valt onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid.

· Hippiepack.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van het gewijzigde Privacybeleid op het internet.